Visie & Doelstelling

In de statuten van de stichting staat bij artikel 2 als belangrijkste doeleinde vermeldt ‘het verleden van een drietal regio’s vanaf 1900 nader te onderzoeken om te komen tot een evenwichtig en verantwoord historisch tijdsbeeld, waarbij haar focus ligt op de periode rondom de oorlog en bezetting (1930-1950).’ Deze notitie beoogt weer te geven hoe SRGO in de komende periode, 2014-2018, in de praktijk probeert vorm te geven aan die doeleinden. 

De reden waarom SRGO zich richt op de 20e eeuw en vooral op de periode 1930-1950, is dat vanuit de beleving van het bestuur te weinig aandacht uitgaat naar het recente verleden. Een periode waarin juist veel is gebeurd en gelijktijdig de jongere generatie eerder zal ‘triggeren’ dan het verleden dat verder achter ons ligt. Daarbij komt de keuze voor een drietal regio’s vooral voort uit het feit dat sommige historische gebeurtenissen en situaties in een breder verband plaats vonden dan alleen op lokaal niveau. Een aantal voorbeelden hiervan betreft de wisselwerking tussen een aantal regio’s op het terrein van de politiek, de bezetting, het verzet, de internering en allerlei andere ontwikkelingen gerelateerde thema’s.

Op deze wijze wil de stichting een bedrage leveren aan en het bevorderen van o.a.:
-het opvullen van witte vlekken binnen het verleden van de drie regio’s W-D/W-N. 
-de mensen bekend maken met de huidige discussies en ontwikkelingen binnen de historiografie in relatie tot de drie eerder genoemde regio’s.


Jaarverslag downloaden
Share by: