Toekomst

De toekomst van SRGO bevindt zich in een opbouwfase, waarbij op dit moment de focus ligt op het zetten van een aantal ijkpaaltjes. Het bestuur heeft zich daarom tot doel gesteld om binnen een periode van drie jaar een aantal belangrijke doelstellingen, voor de korte termijn, te verwezenlijken. Op die manier probeert de stichting ‘wortel te schieten’ binnen de samenleving, waarbij ze haar aandacht niet alleen richt op de regio’s, maar ook op landelijk niveau wil investeren in het creëren van een goed functionerend netwerk door het onderhouden van de waardevolle relaties met diverse instellingen en organisaties. Verder is het steven van het bestuur om een goed fundament neer te leggen waarop in de toekomst verder gebouwd kan worden. Zij wilt dit bewerkstelligen door het leveren van een aantal bijzondere en waardevolle bijdragen over het verleden van de regio’s. Het eerste bijzondere project is de publicatie van het boek Kring 71: de NSB in het Westland ergens in het voorjaar van 2017. Een ander aantrekkelijk evenement is het landelijk symposium over het thema ‘Het gezicht achter de NSB’ in april 2017. Een bijeenkomst met bekende historici en een landelijke uitstraling en impact. Andere initiatieven staan kort beschreven onder het kopje ‘Projecten’.


Share by: