Financieel plaatje

Wanneer een stichting vrucht draagt en zichzelf profileert als het historisch kenniscentrum, specifiek over de periode 1930-1950, dan is niet alleen van belang dat ze inhoudelijk kwaliteit aflevert. Het is ook een noodzaak dat ze beschikt over een gezond financiële basis. Hoewel de eigen middelen van de stichting op dit moment minimaal is, levert ze een grote bijdrage in de vorming en totstandkoming van zowel de stichting als haar projecten door middel van het leveren van diensten in natura. Zij doet dit door onder andere het verrichten van allerlei werkzaamheden, zoals: 

-het bekostigen van de oprichting van SRGO.
-het (archief)onderzoek.
-het schrijven van tekst.
-het onderhouden van contacten. 
-het aanschrijven van fondsen.
-het opzetten van een beleidsplan.
-en allerlei andere bijkomende werkzaamheden.

Om de toekomstige projecten te realiseren is het van wezenlijk belang dat ze beschikt over ‘een pot met geld’. De belangrijkste inkomstenbron is het aanschrijven van fondsen en het verkrijgen van subsidie vanuit de overheid, bijvoorbeeld de lokale gemeenten. Ook is het aanschrijven van bedrijven en particulieren een optie voor het werven van geldelijke middelen om de gemaakte kosten te dekken, zoals de kosten voor het OV, het laten redigeren van manuscripten, het uitnodigen van spreker en het huren van ruimte voor bijeenkomsten of andere activiteiten. Gezien het feit dat SRGO recent is opgericht, kan binnen een termijn van 5 jaar niet worden verwacht dat de stichting de beschikking krijgt over voldoende geld voor het betalen van allerlei nota’s en onkosten. 

Ter informatie, het bestuur zal in de toekomst ook een aanvraag indienen bij de Belastingdienst voor de toekenning als een ANBI. Verder vindt u op de site ook een financieel overzicht over zowel het jaar 2014 als 2015.
Balans 2014-2015 downloaden
Share by: