Boekrecensie 28-04-2017 Nederlands dagblad

Fout in het Westland
Het beeld dat zij schetsen wordt bevestigd in het boek van Philip van den Berg over de NSB in het Westland, Kring 71. Bedrijven uit het Westland verdienden veel geld met het vervoeren van arbeiders en bouwmaterialen voor de aanleg van de Atlantikwall en met het leveren van fruit, groente en brood aan de Duitse bezettingstroepen. Van den Berg schenkt hier aandacht aan, doordat hij de geschiedenis van de NSB in het Westland breed opvat. Hij belicht de plaats van de NSB in de Westlandse samenleving, waardoor zijn boek tevens over het Westland in crisistijd en oorlog gaat. Ook vergelijkt hij zijn bevindingen voortdurend met de uitkomsten van onderzoek naar de NSB elders. Zijn boek informeert over de laatste stand van zaken in het NSB-onderzoek. Per saldo geeft Kring 71. De NSB in het Westland veel meer dan de ondertitel belooft. Het is gebaseerd op grondig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met oud-NSB’ers. 
Van den Berg nuanceert het beeld dat NSB’ers zich hadden aangesloten bij de partij om er economisch beter van te worden. Afkeer van het communisme, hang naar avontuur, propaganda en rechts-autoritaire sympathieën dreven hen naar de NSB. Antisemitisme was zelden een motief tot aansluiting bij de NSB. Van den Berg wil de Westlandse NSB’ers niet persen in het schema van goed of fout. De meesten waren ‘gematigde nationalistische criticasters’. Ze zetten zich af tegen de confessionele partijpolitiek en de kapitalistische aanpak van maatschappelijke noden, waardoor zo velen in de knel gekomen waren.

AD Westland
Nieuwsbrief Werkgroep Herkenning (recensie boek Kring '71 en symposium 6 april 2017) op blz: 4-6
VERSLAG SYMPOSIUM van:
www.werkgroepherkenning.nl

Symposium “Het gezicht achter de NSB”

 Op 6 april jl. bezochten wij dit symposium, dat gehouden werd in ’s Gravenzande. Het symposium was georganiseerd door drs. Philip van den Berg, die als historicus jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de beweegredenen van Westlanders lid te worden van de NSB.
Het boek over zijn bevindingen kwam onder de titel “Kring 71: de NSB in het Westland” op dezelfde datum uit. Een recensie van dit boek zal in ons Bulletin opgenomen worden.
Op deze plaats willen wij volstaan met een weergave van onze indrukken van het gehouden symposium. Wij waren buitengewoon geïnteresseerd hoe in het Westland werd aangekeken tegen de rol van de NSB voor, tijdens en na de oorlog. Om met Carla te spreken: “Als kind van een NSB-er uit het Westland werd ik buiten de gemeenschap gesloten, vanwege de rol van mijn vader tijdens de oorlog. NSB-ers waren landverraders en die uitsluiting heeft een groot stempel gedrukt op mijn ouders en mij, als kind. Het onderwerp was jarenlang taboe”.
Wij waren dus benieuwd of dat taboe in het Westland was doorbroken. Het moet gezegd, wij hebben een buitengewoon goede dag gehad. We konden het verhaal over onze lotgevallen in onze jeugd en daarna, goed kwijt aan de Westlanders die het symposium bezochten. We ondervonden een coöperatieve houding bij onze zoektocht een scherper beeld te krijgen van wat er vooral in de periode direct na de oorlog met de ouders van Carla is gebeurd. Het hoeft geen betoog dat dit voornamelijk mensen waren die vanuit hun betrokkenheid in en bij de Stichting Regionaal Geschiedkundig onderzoek(SRGO) op zoek zijn naar “feiten” in plaats van “meningen”. Maar ook vanuit oprecht meeleven met de kinderen van “foute” ouders, die tot op heden de gevolgen ondervinden van de keuzes, die hun ouders hebben gemaakt. Dat motiveert hen om zoveel mogelijk informatie boven water te halen om een evenwichtiger beeld te scheppen van de keuzen, die mensen in de Tweede Wereldoorlog maakten. In hun zoektocht worden ook zij vandaag aan de dag nog geconfronteerd met het taboe dat rust op het oorlogsverleden van de als “foute burgers” gemerkte Westlanders.
In een viertal lezingen werd het thema van het symposium “Het gezicht achter de NSB” gepresenteerd.
Voor verslag zie: Symposium Het gezicht achter de NSB (tekst- en beeldmateriaal © 2017 C. van der Kruijt – Iwema) 

Vanaf heden is het mogelijk om het boek Kring 71, De NSB in het Westland te bestellen.
Het boek kost € 24,90.

Het boek wordt naar u toegestuurd zodra wij uw betaling ontvangen hebben.
U kunt het bestellen middels onderstaand formulier.
en de betaling overmaken naar: NL24INGB0006493156
Tnv: St. Regionaal Geschiedkundig Onderzoek 
o.v.v: boek

Kosten verzenden 1 boek: € 3,50
2 tot 14 boeken: € 6,95

boek bestelformulier

Vanaf heden is het mogelijk om het boek Kring 71, De NSB in het Westland te bestellen.
Het boek kost € 24,90.
U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar: info@srgo.nl
Kosten verzenden 1 boek: € 3,50
2 tot 14 boeken: € 6,95
15 boeken of meer: € 13,25
Tevens is het mogelijk om een gekocht boek op te halen in Maasland maar dit alleen op afspraak.

Share by: