Stichting SRGO

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek (SRGO) bestaat uit de volgende personen: 

Bestuur

Philip van den Berg
voorzitter : drs. P.M. van den Berg (Philip)
bestuur SRGO
secretaris : dhr. E. Wilderom (Eric)
SRGO
penningmeester : mevr. E. Vreugdenhil BA (Elisa)
SRGO

webmaster : D. Broesterhuizen (Debora)

Wij zijn trots op onze Elisa Vreugdenhil
Share by: