Adres: Prinses Beatrixlaan 5
E-mail: info@srgo.nl
Telefoon: 010-5990044 of 06-44541290


Stichting Regionaal
Geschiedkundig Onderzoek

Over de stichting
Introductie
Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek (SRGO) is in april 2014 opgericht door een groep enthousiaste mensen. Al langer leefde bij hen het verlangen om op een praktische wijze bezig te zijn met het verleden, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar gebeurtenissen en ontwikkelingen vanaf het jaar 1900, waarbij de focus ligt op de periode 1930-1950.

Het bestuur is zich ervan bewust dat in de regio al verschillende historische verenigingen en stichtingen actief zijn, vooral op lokaal niveau. Zoiets wekt de indruk van versnippering en waar soms ook sprake is van overlap. Aan de andere kant geeft dit vooral aan het verlangen om zich te verdiepen in het verleden groot is en men daarin wil investeren. 
Verder is het niet onze insteek om elkaar te zien als concurrenten. Integendeel, SRGO kiest voor samenwerking waar dat mogelijk is en, waar nodig, kiest ze ervoor om een leidende rol te spelen om bijzondere en boeiende initiatieven of projecten van de grond te krijgen. 

SRGO gebruikt de komende 3 tot 5 jaar om te groeien en zichzelf bekend te maken, zowel op regionaal, lokaal als op landelijk niveau. Het creëren van naamsbekendheid is daarbij van wezenlijk belang, zowel voor het werven van fondsen als voor het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden, zoals de lokale overheid, aanverwante stichtingen en verenigingen, regionale archieven, allerlei maatschappelijke organisaties als de mensen die woonachtig zijn in onze (nabije) omgeving. Laatstgenoemden vormen in principe de levende stenen van het verleden waarover wordt geschreven en verteld. 

Vind ons
Kring 71

contactformulier


Share by: