DECEMBER ACTIE 

Omdat de maand december zowel een feestmaand is als een dure maand...
rekenen wij heel de maand december GEEN verzendkosten,
bij het kopen van het boek:
KRING'71.


Nieuwsbrief Werkgroep Herkenning (recensie boek Kring '71 en symposium 6 april 2017) op blz: 4-6
VERSLAG SYMPOSIUM van:
www.werkgroepherkenning.nl

Symposium “Het gezicht achter de NSB”

 Op 6 april jl. bezochten wij dit symposium, dat gehouden werd in ’s Gravenzande. Het symposium was georganiseerd door drs. Philip van den Berg, die als historicus jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de beweegredenen van Westlanders lid te worden van de NSB.
Het boek over zijn bevindingen kwam onder de titel “Kring 71: de NSB in het Westland” op dezelfde datum uit. Een recensie van dit boek zal in ons Bulletin opgenomen worden.
Op deze plaats willen wij volstaan met een weergave van onze indrukken van het gehouden symposium. Wij waren buitengewoon geïnteresseerd hoe in het Westland werd aangekeken tegen de rol van de NSB voor, tijdens en na de oorlog. Om met Carla te spreken: “Als kind van een NSB-er uit het Westland werd ik buiten de gemeenschap gesloten, vanwege de rol van mijn vader tijdens de oorlog. NSB-ers waren landverraders en die uitsluiting heeft een groot stempel gedrukt op mijn ouders en mij, als kind. Het onderwerp was jarenlang taboe”.
Wij waren dus benieuwd of dat taboe in het Westland was doorbroken. Het moet gezegd, wij hebben een buitengewoon goede dag gehad. We konden het verhaal over onze lotgevallen in onze jeugd en daarna, goed kwijt aan de Westlanders die het symposium bezochten. We ondervonden een coöperatieve houding bij onze zoektocht een scherper beeld te krijgen van wat er vooral in de periode direct na de oorlog met de ouders van Carla is gebeurd. Het hoeft geen betoog dat dit voornamelijk mensen waren die vanuit hun betrokkenheid in en bij de Stichting Regionaal Geschiedkundig onderzoek(SRGO) op zoek zijn naar “feiten” in plaats van “meningen”. Maar ook vanuit oprecht meeleven met de kinderen van “foute” ouders, die tot op heden de gevolgen ondervinden van de keuzes, die hun ouders hebben gemaakt. Dat motiveert hen om zoveel mogelijk informatie boven water te halen om een evenwichtiger beeld te scheppen van de keuzen, die mensen in de Tweede Wereldoorlog maakten. In hun zoektocht worden ook zij vandaag aan de dag nog geconfronteerd met het taboe dat rust op het oorlogsverleden van de als “foute burgers” gemerkte Westlanders.
In een viertal lezingen werd het thema van het symposium “Het gezicht achter de NSB” gepresenteerd.
Voor verslag zie: Symposium Het gezicht achter de NSB (tekst- en beeldmateriaal © 2017 C. van der Kruijt – Iwema) 

Vanaf heden is het mogelijk om het boek Kring 71, De NSB in het Westland te bestellen.
Het boek kost € 24,90.

Het boek wordt naar u toegestuurd zodra wij uw betaling ontvangen hebben.
U kunt het bestellen middels onderstaand formulier.
en de betaling overmaken naar: NL24INGB0006493156
Tnv: St. Regionaal Geschiedkundig Onderzoek 
o.v.v: boek

Kosten verzenden 1 boek: € 3,50
2 tot 14 boeken: € 6,95

boek bestelformulier

Boekrecensie 28-04-2017 Nederlands dagblad

Fout in het Westland
Het beeld dat zij schetsen wordt bevestigd in het boek van Philip van den Berg over de NSB in het Westland, Kring 71. Bedrijven uit het Westland verdienden veel geld met het vervoeren van arbeiders en bouwmaterialen voor de aanleg van de Atlantikwall en met het leveren van fruit, groente en brood aan de Duitse bezettingstroepen. Van den Berg schenkt hier aandacht aan, doordat hij de geschiedenis van de NSB in het Westland breed opvat. Hij belicht de plaats van de NSB in de Westlandse samenleving, waardoor zijn boek tevens over het Westland in crisistijd en oorlog gaat. Ook vergelijkt hij zijn bevindingen voortdurend met de uitkomsten van onderzoek naar de NSB elders. Zijn boek informeert over de laatste stand van zaken in het NSB-onderzoek. Per saldo geeft Kring 71. De NSB in het Westland veel meer dan de ondertitel belooft. Het is gebaseerd op grondig archiefonderzoek, aangevuld met interviews met oud-NSB’ers. 
Van den Berg nuanceert het beeld dat NSB’ers zich hadden aangesloten bij de partij om er economisch beter van te worden. Afkeer van het communisme, hang naar avontuur, propaganda en rechts-autoritaire sympathieën dreven hen naar de NSB. Antisemitisme was zelden een motief tot aansluiting bij de NSB. Van den Berg wil de Westlandse NSB’ers niet persen in het schema van goed of fout. De meesten waren ‘gematigde nationalistische criticasters’. Ze zetten zich af tegen de confessionele partijpolitiek en de kapitalistische aanpak van maatschappelijke noden, waardoor zo velen in de knel gekomen waren.

AD Westland
Boekrecensie in Het Hele Westland van 3 mei 2017, pagina 3.
Gemma van Winden praat op de WOS over onze Stichting en
ook over het boek KRING'71, dat in het voorjaar 2017 wordt uitgegeven!
Hieronder de link naar de uitzending op 3 november 2016 (start op 22.50 minuten): 

WOS uitzending 3-11-2016

Artikel in de Schakel Midden-Delfland 3-11-2016

Schakel Midden-Delfland

Wij zijn trots op onze Elisa Vreugdenhil!

Over de stichting
Introductie
Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek (SRGO) is in april 2014 opgericht door een groep enthousiaste mensen. Al langer leefde bij hen het verlangen om op een praktische wijze bezig te zijn met het verleden, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar gebeurtenissen en ontwikkelingen vanaf het jaar 1900, waarbij de focus ligt op de periode 1930-1950.

Het bestuur is zich ervan bewust dat in de regio al verschillende historische verenigingen en stichtingen actief zijn, vooral op lokaal niveau. Zoiets wekt de indruk van versnippering en waar soms ook sprake is van overlap. Aan de andere kant geeft dit vooral aan het verlangen om zich te verdiepen in het verleden groot is en men daarin wil investeren. 
Verder is het niet onze insteek om elkaar te zien als concurrenten. Integendeel, SRGO kiest voor samenwerking waar dat mogelijk is en, waar nodig, kiest ze ervoor om een leidende rol te spelen om bijzondere en boeiende initiatieven of projecten van de grond te krijgen. 

SRGO gebruikt de komende 3 tot 5 jaar om te groeien en zichzelf bekend te maken, zowel op regionaal, lokaal als op landelijk niveau. Het creëren van naamsbekendheid is daarbij van wezenlijk belang, zowel voor het werven van fondsen als voor het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden, zoals de lokale overheid, aanverwante stichtingen en verenigingen, regionale archieven, allerlei maatschappelijke organisaties als de mensen die woonachtig zijn in onze (nabije) omgeving. Laatstgenoemden vormen in principe de levende stenen van het verleden waarover wordt geschreven en verteld. 

Vind ons
Kring 71
Sponsorkaart

contactformulier

Share by: