Schakel Midden-Delfland 20-04-2017
Schakel Midden-Delfland 20-04-2017


Vanaf heden is het mogelijk om het boek Kring 71, De NSB in het Westland te bestellen.
Het boek kost € 24,90.

Het boek wordt naar u toegestuurd zodra wij uw betaling ontvangen hebben.
U kunt het bestellen middels onderstaand formulier.
en de betaling overmaken naar: NL24INGB0006493156
Tnv: St. Regionaal Geschiedkundig Onderzoek 
o.v.v: boek

Kosten verzenden 1 boek: € 3,50
2 tot 14 boeken: € 6,95
15 boeken of meer: € 13,25

boek bestelformulier


Boek
Boek
Het boek is af! Het ligt nu bij de drukker! 
(zie Projecten) 
U kunt zich opgeven om bij de boekoverhandiging aanwezig te zijn op donderdag 6 april. 
Vanaf 15.00 uur.
Graag even een mailtje sturen naar info@srgo.nl
zodat wij weten hoeveel mensen er komen.

Aanmelden boekpresentatie
Vanaf heden is het mogelijk om je in te schrijven voor het symposium op 6 april 2017.
Het gezicht achter de NSB. Met medewerking diverse bekende sprekers. 
Aan het einde van het symposium zal het boek: 'Kring 71: de NSB in het Westland' worden uitgegeven aan
de burgemeester van het Westland (Van der Tak) en aan prof. dr. Peter Romijn.
U kunt hier aanwezig zijn (vanaf 15.00 uur) door een mail te sturen naar info@srgo.nl (vrije toegang).

Het symposium is geheel verzorgd (koffie, thee, lunch en borreluurtje)
Deelname is: €25,- per persoon
Aanmelden via de site: www.srgo.nl 
Uw inschrijving is definitief zodra het geld overgemaakt is naar:
NL24INGB0006493156
Tnv: St. Regionaal Geschiedkundig Onderzoek 
o.v.v: Symposium en uw voor -en achternaam 


Gemma van Winden praat op de WOS over onze Stichting en
ook over het boek KRING'71, dat in het voorjaar 2017 wordt uitgegeven!
Hieronder de link naar de uitzending op 3 november 2016 (start op 22.50 minuten): 

WOS uitzending 3-11-2016

Artikel in de Schakel Midden-Delfland 3-11-2016

Schakel Midden-Delfland

Wij zijn trots op onze Elisa Vreugdenhil!


Over de stichting
Introductie
Stichting Regionaal Geschiedkundig Onderzoek (SRGO) is in april 2014 opgericht door een groep enthousiaste mensen. Al langer leefde bij hen het verlangen om op een praktische wijze bezig te zijn met het verleden, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar gebeurtenissen en ontwikkelingen vanaf het jaar 1900, waarbij de focus ligt op de periode 1930-1950.

Het bestuur is zich ervan bewust dat in de regio al verschillende historische verenigingen en stichtingen actief zijn, vooral op lokaal niveau. Zoiets wekt de indruk van versnippering en waar soms ook sprake is van overlap. Aan de andere kant geeft dit vooral aan het verlangen om zich te verdiepen in het verleden groot is en men daarin wil investeren. 
Verder is het niet onze insteek om elkaar te zien als concurrenten. Integendeel, SRGO kiest voor samenwerking waar dat mogelijk is en, waar nodig, kiest ze ervoor om een leidende rol te spelen om bijzondere en boeiende initiatieven of projecten van de grond te krijgen. 

SRGO gebruikt de komende 3 tot 5 jaar om te groeien en zichzelf bekend te maken, zowel op regionaal, lokaal als op landelijk niveau. Het creëren van naamsbekendheid is daarbij van wezenlijk belang, zowel voor het werven van fondsen als voor het onderhouden van goede relaties met belanghebbenden, zoals de lokale overheid, aanverwante stichtingen en verenigingen, regionale archieven, allerlei maatschappelijke organisaties als de mensen die woonachtig zijn in onze (nabije) omgeving. Laatstgenoemden vormen in principe de levende stenen van het verleden waarover wordt geschreven en verteld. 

Vind ons
Kring 71
Sponsorkaart

contactformulier

Share by: